ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

You are here:
Go to Top