ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

You are here:
Go to Top