ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 (2/1) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

You are here:
Go to Top