ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง สาขาวิชา 00307286201 : แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 (2/1) ครั้งที่ 1 จำนวน 10 คน และ ครั้งที่ 2 จำนวน 16 คน มาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 17 เมษายน 2562

You are here:
Go to Top