สรุปรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การรับรอบที่ 2 ที่คณะได้รับเอกสารการสมัครและรายผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1839 คน (เรียงตามรหัสผู้สมัครสอบ)หากผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเบอร์ 043-363407 ด่วน (ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

You are here:
Go to Top