การรับสมัครเเละอบรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา เพื่อเข้าศึกษาปี 256แบ่งออก 2 สาขาวิชาได้แก่

1.อบรมความรู้พื้นฐานด้าน “การบริหารโรงพยาบาล” อบรมความรู้พื้นฐานด้าน “วิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ” 

ค่าสมัครอบรมจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)/ สาขาวิชา

สมัครได้ที่ https://kkumedx.md.kku.ac.th

กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนและเข้าอบรม เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567 สิ้นสุดเวลา 23.59 น. เท่านั้น (การเข้าอบรมควรเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการจ่ายเงินและการอนุญาตเข้าบทเรียน เป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน)

ช่องทางสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 043 363911, 043 363407, 043 363429

เว็บไซต์ : ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ https://acad.md.kku.ac.th

Line ID : @299mkfyb

#รับเข้าเเพทย์ขอนแก่น

#MDKKU

#ACADMDKKU

#PRODUCTIONHOUSE

#KKUMEDX