ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 38

ทิศทางการบริการทางการแพทย์สู่อนาคต
NEW ERA OF Healthcare Transformation:
Precision, Prediction, and Sustainability


วันที่ 5-6 กันยายน 2567   เวลา: 08.30-16.30 น.    สถานที่: ห้องประชุมมอดินแดงและมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม


พบปะผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ยกทัพเหล่า Social Media Influencers  กิจกรรมโต้วาทีของนักศึกษาแพทย์ Gen Z  กิจกรรม Open House และอื่น ๆ อีกมากมาย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณพวงพยอม แก้วพิลา  043-363-407
คุณสหรัฐ ศิริเมล์     043-363-354

#MDKKU #MDKKUconference2024 #MDKKUTRANSFORMATION