ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio โครงการ MDX ครั้งที่ 1

(ประกาศ 596-2564)

ประกาศ 596-2564 เรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 MDX ครั้งที่ 1