กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์
❤️ ❤️ เนื่องด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ❤️ ❤️
ปฏิทินการศึกษา / การเรียนการสอน
VDO Chanel