ประชาสัมพันธ์การรับเข้าแพทย์ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

การรับเข้าแพทย์ขอนแก่น ปีการศึกษา2565 โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้ ☑️รอบที่ 1 Portfolio ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ   รับจำนวน 120 คน 🗓เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 64 ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th ☑️รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน รับจำนวน 148 คน 🗓เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 4-8 เม.ย. 65 ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th ☑️รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ กสพท. รับจำนวน 20 คน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/ 📌สามารถติดตามการรับสมัครการรับเข้าเเพทย์ขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่เรา “ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น” 📨Website: https://acad.md.kku.ac.th/ ☎️โทรศัพท์:043-363429,043-363407

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “Med Mind KKU”

การบริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ทุกหลักสูตร” เปิดให้บริการ วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ติดต่อขอนัดหมาย วันทำการ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 043-363429 Line : @741getna โดย งานบริการการศึกษา ชั้น 6 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น