ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมปฏิบัติการการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะการจัดสอบ Computers-Based Test

Go to Top