ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. พบปะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Go to Top