รายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2566
โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

 

   เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบ 3 กสพท

คำแนะนำการทำสัญญานักศึกษาแพทย์

ดาวน์โหลดฟอร์มสัญญานักศึกษาแพทย์ 2566