กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  กสพท (รอบ 2)

การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้