กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  รอบที่ 3 กสพท.

การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้