• ขั้นตอนการดำเนินการ

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 2 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567  โครงการ 001 โครงการ CPIRD-Inclusive

 
– แบบฟอร์มตรวจร่างกาย https://kku.world/78i1y
– การปฏิบัติตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย download ขั้นตอนการเตรียมตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์ 043-363407 email : meded@kku.ac.th