คณะแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการแพทย์และคณะศึกษาดูงานศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูงและการบริหารจัดการร่างอาจารย์ใหญ่

Go to Top