วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (14.30 น.) ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนางพวงพยอม แก้วพิลา หัวหน้างานบริการการศึกษาและคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมนำเสนอภาพรวมการรับเข้าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอสถานที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในคณะ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องมหากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

 

 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น