วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 (13.00 น.) ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนางพวงพยอม แก้วพิลา หัวหน้างานบริการการศึกษาและคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมนำเสนอภาพรวมการรับบุคคลเข้าศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอสถานที่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคณะ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องมหากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และการให้คำแนะนำจากรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนภายในคณะ ซึ้งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

 

 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น