โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio 

  • ค่าสมัครอบรมจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)/สาขาวิชา
  • กำหนดระยะเวลาโครงการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. (ระบบปิดวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. )
  • (การเข้าอบรมควรเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการจ่ายเงินและการอนุญาตเข้าบทเรียน เป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน)
  • สมัครได้ที่ https://kkumedx.md.kku.ac.th