ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์หลักสูตร 2 ปริญญา ปีการศึกษา 2567

Go to Top