ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรงานบริการการศึกษา ภายใต้หัวข้อ Smart Working and Happiness

Go to Top