การทำสัญญาโครงการ MD001  โควต้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการรับตรงฯ กสพท.

วันที่  17 มิถุนายน 2565 (ทำสัญญาออนไลน์)

การทำสัญญาโครงการ CPIRD และ Inclusive  ทำสัญญาระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2565 

กำหนดการและรายละเอียดตาม ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาที่แนบท้าย
 21