การรับบุคคลเข้าศึกษา

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

การรับเข้าแพทย์ขอนแก่น ปีการศึกษา2565 โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้ ☑️รอบที่ 1 Portfolio ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ...

ประชาสัมพันธ์การรับเข้าแพทย์ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

ประกาศ 1054-64 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Cpird ปีการศึกษา 2564 รพ.ขอนแก่น เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Cpird ปีการศึกษา 2564 รพ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MD02 รอบที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2564...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MD02 รอบที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX รอบที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2564...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX รอบที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2564

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานบริการการศึกษา โทร. 043-363407 Email : meded@kku.ac.th