ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม การใช้เครื่องจำลองระบบภาพกายวิภาคเสมือนจริง (Anatomage table)

Go to Top