รายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา รอบโควตา โครงการ 001 CPIRD และ Inclusive ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: เวลาทำการ 08.00-16.30 น.
: meded@kku.ac.th
: 043363407